Bocian: Coronausikkerheden er stor, og dele af økonomien vil blive ramt hårdt

nyhedsbrev-bocian-u-logo.jpg
Opinion
Eksklusivt for kunder
27. okt 2020 KL.13:20

Efter en forholdsvist stille sommer er smittetrykket kraftigt stigende i Europa og Danmark. Fra foråret ved vi, at et øget smittetryk har negative samfundsøkonomiske effekter – både fordi det påvirker vores økonomiske adfærd og selvsagt også som følge af indførelsen af de nye restriktioner, som mange lande vælger at indføre for at holde smitten nede.

Herhjemme valgte regeringen fredag at indføre en række nye restriktioner. Den nok mest indgribende restriktion er, at forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til 10. Det kommer selvsagt til at påvirke manges sociale liv; fester og andre sociale sammenkomster må udskydes eller aflyses.

Dertil kom, at kravene til mundbind blev udvidet, og at der indføres et forbud mod salg af alkohol efter kl. 22. De nye restriktioner indføres i tillæg til de allerede gældende restriktioner – som blev forlænget til 2. januar 2021. I sammenligning med restriktionerne i foråret er der tale om relativt begrænsede restriktioner – og det samme gør sig gældende, hvis man sammenligner med nogle af de restriktioner, som vi ser i resten af Europa.

Min umiddelbare vurdering er, at det næppe kommer til andet end at dæmpe farten på den økonomiske genopretning

Rammer begrænset del af økonomien

Det er svært med sikkerhed at sige, hvordan de nye restriktioner påvirker den økonomiske aktivitet herhjemme. Så mange erfaringer har vi trods alt heller ikke med den type økonomiske indgreb. Men min umiddelbare vurdering er, at det næppe kommer til andet end at dæmpe farten på den økonomiske genopretning.

De nye restriktioner rammer kun en begrænset del af økonomien – og da det endda tidsmæssigt er sammenfaldende med udbetalingen af de første tre ugers indfrosne feriepenge, så tror jeg ikke, at dansk økonomi kommer i bakgear hen over de kommende uger og måneder. Men usikkerheden er stor, og dele af økonomien rammes hårdt.

Glædeligvis behøver vi ikke at vente uger og måneder på at få de første indikationer på effekten af det stigende smittetryk og de nye restriktioner. Danmarks Statistik og en lang række andre statistikformidlere har brugt coronakrisen til at udvikle nye kortsigtsindikatorer, der kan offentliggøres med et minimum af forsinkelse.

Vi kommer derfor allerede i løbet af denne uge til at få første bud på, hvorvidt genopretningen blot tager af i styrke, eller om der decideret er udsigt til en periode, hvor dansk økonomi kommer til at bevæge sig i den forkerte retning.

Jobannoncer

Allerede nu har vi tal for antallet af nye betalingsannoncer lagt på jobindex.dk mandag. Det er selvsagt en usikker første statistik, men det giver dog en indikation af, om de nye restriktioner har sendt chokbølger gennem dansk erhvervsliv.

Det er der heldigvis ikke noget, der tyder på. Kigger man på antallet af nye jobannoncer lagt på jobindex.dk mandag, så viser de, at antallet fortsat er højt. Faktisk højere, end der ville have været grund til at forvente uden corona.

At antallet af jobannoncer ligger så højt, skyldes nok til en vis grad forskydninger hen over året – men det er også værd at hæfte sig ved, at antallet af nye jobannoncer ikke er faldet sammenlignet med i sidste uge. De nye tal giver derfor grund til forsigtig optimisme med hensyn til den økonomiske udvikling på den helt korte bane. På det lidt længere sigt afhænger alt af udviklingen i pandemien.

Amerikansk valg – og hvad så?

Ellers bliver fokus i den kommende uge rettet mod USA, hvor præsidentvalget afholdes næste tirsdag. Selvom der derfor kan forventes stor opmærksomhed på amerikansk politik, så er det fra et økonomisk og finansielt synspunkt vigtigt at erindre, at den økonomiske og finansielle udvikling kun i mindre grad drives af politikerne, særligt når vi taler udviklingen på den korte bane.

Dermed ikke sagt, at politik og valgkampe er ligegyldige set fra et økonomisk perspektiv – sagen er bare, at der er rigtigt meget andet, der reelt er vigtigere for den kortsigtede økonomiske og finansielle udvikling.

Der er således ingen tvivl om, at pandemiens udvikling og udviklingen af en eventuel vaccine i år har langt større økonomisk og finansiel betydning, end om Biden eller Trump står som sejrherre, når valget først er afgjort. Men politik er farverigt, og særligt amerikansk politik er jo nærmest at sammenligne med underholdning, så jeg kommer skam også til at følge udviklingen i USA nøje de kommende uger.